ΜΑ in Orthodox Theology / Ορθόδοξη Θεολογία

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Θεολογίας (Department of Theology)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4390 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.theol.uoa.gr/p-m-s-or8odo3h-8eologia.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βιβλικές Σπουδές (Biblical Studies)
  2. Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές – Χριστιανική Αρχαιολογία (Patristic and Historical Studies – Christian
  Archaeology)
  3. Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες της Αγωγής
  (Systematic Theology and Education Sciences)