Ορθοδοντική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Οδοντιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 7

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3803/τ.Β΄/4-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 22800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dent.auth.gr/?q=node/2547

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής (Π.Μ.Σ.Ο.) είναι η εξειδίκευση στις μεθόδους και τις εφαρμογές της Ορθοδοντικής επιστήμης. Η Ορθοδοντική είναι η Ειδικότητα της Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση των ανωμαλιών της σύγκλεισης των δοντιών και του γενικότερου οδοντογναθικού συμπλέγματος, καθώς επίσης και της δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

  Με την ορθοδοντική παρέμβαση γίνεται προληπτική, κατασταλτική ή θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των ως άνω ανωμαλιών με μετακινήσεις δοντιών ή και με έλεγχο της αύξησης του οδοντοπροσωπικού συμπλέγματος με ορθοδοντικές ή ορθοπεδικές δυνάμεις αντίστοιχα. Η Ορθοδοντική συμβάλλει επίσης στη διάγνωση και αντιμετώπιση περιπτώσεων σκελετικών οδοντοπροσωπικών δυσπλασιών, κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και περιπτώσεων ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία με άλλες ειδικότητες ή γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής.

  Συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής (Π.Μ.Σ.Ο.) είναι η εξειδίκευση στις μεθόδους και τις εφαρμογές της Ορθοδοντικής επιστήμης και η κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της επιστήμης της Ορθοδοντικής, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του «Π.Μ.Σ. στην Ορθοδοντική» και «του Π.Μ.Σ. στην Οδοντιατρική – Κατεύθυνση Ορθοδοντικής» που λειτούργησαν την περίοδο 1994 – 2018, έχουν ήδη συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τομέα της Ορθοδοντικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην Ορθοδοντική κατά τη διάρκεια των ετών 1994-2018, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες για εξειδικευμένους οδοντιάτρους στον τομέα της Ορθοδοντικής.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οδοντιατρικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  orthodontics@dent.auth.gr
  τηλ. 2310 999556