Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας(Health Care Management-Health Informatics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Department of Nursing)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3279 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.nurs.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/diidrymatiko-programma-metaptyxiakon-spoydon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in Healthcare Management)
  2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήματα Νοσηλευτικής
  και Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης &Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά