Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2023, Τεύχος Β’, 05/06/2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.teicrete.gr/mba-eng/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καλύπτει ανάγκες Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Μηχανικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

  Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η ενδυνάμωση των Μηχανικών με οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες. Η λήψη ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων στους κυριότερους τομείς της οικονομικο-διοικητικής επιστήμης, θα βοηθήσει σημαντικά τους Μηχανικούς να ολοκληρώσουν τα τυπικά τους προσόντα

  Το ΔΠΜΣ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, καθώς οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα καλύψουν τη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική ανάγκη για ολοκληρωμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» σχεδιάστηκε για:

  • Απόφοιτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού
  • Απόφοιτους άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ. απόφοιτοι θετικών επιστημών), εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Το ΔΠΜΣ οργανώνεται από τις Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης & Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και έχει έδρα το Ηράκλειο.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Email: mba_engineers@hmu.gr

  Social Media: Facebook | Twitter

  Τηλέφωνο: 2810 379874