Η Θεολογία στο Σύγχρονο Κόσμο (MA Theology in Contemporary World)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Θεολογίας (Department of Theology)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4337 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2750

  URL Ιστοσελίδας: http://www.theol.uoa.gr/p-m-s-h-8eologia-ston-sygxrono-kosmo.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1.Θρησκευτικός Τουρισμός (Religious Tourism)
  2.Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Theology, Education and Intercultural
  Communicatiοn)
  3. Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις (Church, Interreligious Dialogue and International Relations)