Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3743/31.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το Δίκαιο, τα Οικονομικά και η Πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές; Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  α) Νομικής Επιστήμης
  β) Οικονομικής Επιστήμης
  γ) Πολιτικής Επιστήμης

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης