Οικονομική Επιστήμη

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 4 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3071/27-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://gradecon.aueb.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» (MSc in Εconomics) σκοπεύει στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.
  2. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΔΕΚΤΕΣ γίνονται αιτήσεις από πτυχιούχους/τελειόφοιτους :

  Τμημάτων Οικονομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κλπ)
  Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ)
  Άλλων Σχολών Ανωτάτων Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών.
  Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εν ευθέτω χρόνω βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου
  E-mail: biofertil@uniwa.gr
  Τηλέφωνο: 210-5385 373
  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
  Κτίριο Κ10 – Σχολή Μηχανικών, 1ος Όροφος

  Ευθαλία Παπαγεωργίου
  E-mail: biofertil@uniwa.gr
  Τηλέφωνο: 210 5385 349
  Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
  Κτίριο Κ10 – Σχολή Μηχανικών, 1ος Όροφος