Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (Ο.ΔΙ.Μ.)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΧΙΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3246/Β΄/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: http://www.aegean.gr/μεταπτυχιακές-σπουδές

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στον διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης.

  Το Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering).
  2. Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering).
  3. Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων.

  Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

  Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν στιβαρές δεξιότητες σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης της τεχνολογίας, ελαχιστοποίησης της σπατάλης πόρων και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, χρήσης της καινοτομίας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/ ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402 και ώρες 09:00-16:00