Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υπηρεσίες υγείας

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://nursing-msc.ioa.teiep.gr/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη Νοσηλευτική

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης