Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα & Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής/διάγνωση & στοχευμένη θεραπεία-Neoplastic Diseasein Humans: Research & Clinicopatho

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3695 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/neoplasmatiki_nosos/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο-Σκοπός

  Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» υποστηρίζεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του  ανθρώπου.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

  Επίσης, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει επαφή με τη διαγνωστική και ερευνητική προσέγγιση του καρκίνου καθώς και τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπευτικής  αντιμετωπίσεως του καρκίνου.

  Ακόμα μπορούν να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

  Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης για τη διάγνωση και την έρευνα στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου.

  Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην απόκτηση κοινής εμπειρίας από όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως των βασικών τους σπουδών, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό υπόβαθρο συνεννόησης όλων των συνεργαζομένων επιστημόνων που προσεγγίζουν το πεδίο της νεοπλασίας

  Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της διάγνωσης και της έρευνας του καρκίνου καθώς και η εξοικείωση με νέες μεθόδους-τεχνικές και εφαρμογή καινούργιας γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Neoplastic Disease in Humans:Research & Clinicopathologic Approach in the Context of Precision Medicine /Diagnosis & Targeted Tratment

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  τηλ. 210 7462032