Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3634/τ.Β΄/ 27-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://nn.physics.auth.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ν&Ν οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και της Νανοτεχνολογίας και σε Διδακτορικό δίπλωμα από τα αντίστοιχα τμήματα που το στηρίζουν.

  Η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα ειδίκευσης σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ Ν&Ν:

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες. Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, και των Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών, όσο και σε επί μέρους κλάδους αυτών αλλά και σε κλάδους που βρίσκονται στα όριά τους, με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Οι σπουδαστές του ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα Διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία Νανοτεχνολογίας και Οργανικών Ηλεκτρονικών (στα πλαίσια του πολυ-γεγονότος NANOTEXNOLOGY, www.nanotexnology.com) που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη και στα οποία παρουσιάζονται επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα αιχμής από πάνω από 700 ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από 56 χώρες.

  Ακόμη, στις δράσεις του ΔΠΜΣ Ν&Ν περιλαμβάνεται και η δικτύωση με το Διεθνές Δίκτυο Νανοτεχνολογιών & Νανοβιοτεχνολογιών NanoNet (www.nanonet.gr) που περιλαμβάνει 600 μέλη (Πανεπιστήμια, Οργανισμούς) από την Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτοί γίνονται:

  1. Kάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής από τμήματα ή σχολές σχετικές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. “Ν&Ν” (πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων συναφών και ομοταγών Τμημάτων) όπως αυτά(ες) εξειδικεύονται αναλυτικότερα στην ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/ητριών στο Δ.Π.Μ.Σ.
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πρόγραμμα σπουδών συναφές ή μερικώς συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ. “Ν&Ν”

 • Ειδικεύσεις:

  1. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Οργανικών Ηλεκτρονικών

  2. Nanoengineering, Νανοϋλικά & Νανοσωματίδια

  3. Νανοϊατρική & Νανοβιοτεχνολογία

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Χημείας και Ιατρικής ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ. 2310998266 / 998850

  Γραμματεία – Έντυπα – Αιτήσεις
  +30-2310-998952
  nninfo@physics.auth.gr

  Διοικητική υποστήριξη – Ιστοσελίδα

  Δρ. Α. Λασκαράκης
  τηλ. +30-2310-998266
  alask@physics.auth.gr

  Διευθυντής ΔΠΜΣ

  Καθ. Σ. Λογοθετίδης

  con_address Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  +30-2310-998174 
  logot@auth.gr