Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Πόλη: ΧΙΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2836/Β΄/16.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.aegean.gr/μεταπτυχιακές-σπουδέςhttps://www.aegean.gr/postgraduate/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)» είναι η παροχή ολοκληρωμένης επιστημονικής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας στον ευρύτερο και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου, καθώς και ενός ευρύτερου πλέγματος αντικειμένων και δραστηριοτήτων συναρτώμενων με τη ναυτιλία και τις μεταφορές γενικότερα. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με την παραγωγή και μετάδοση καινοτόμων θεωρητικών και εφαρμοσμένων διεπιστημονικών γνώσεων, μεθοδολογιών, τεχνολογιών, λειτουργικών εργαλείων, καθώς και ερευνητικών αποτελεσμάτων, ικανών για σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στη διοίκηση, οργάνωση, σχεδιασμό λειτουργιών και υπηρεσιών σχετικών με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (AEN) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
  2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
  3. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ