MSc in Energy Systems

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Μερικής, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3576/2014 Τεύχος Β

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mscenergysystems.uniwa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «MSC IN ENERGY SYSTEMS» ΣΤΟΧΕΥΕΙ:
  • στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγχρονα ενεργειακά θέματα,
  • εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική προοπτική και εξέλιξη των αποφοίτων του στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

  Αντικείμενο και θεματικά πεδία του Προγράμματος

  Η Ενέργεια αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης με ιδιαίτερα μεγάλο επιστημονικό-τεχνολογικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώντας ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.

  Το ΠΜΣ, εστιάζει την προσοχή του, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Αιολικές-Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων, Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα, Αποθήκευση Ενέργειας, Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

  Επαγγελματικές Προοπτικές και Προοπτικές Συνέχισης Σπουδών

  Αξιοποιώντας την πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt και την άριστη Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, παρέχεται σε αριστούχους αποφοίτους μας η προοπτική συνέχισης των σπουδών τους και σε επίπεδο διδακτορικού.
  Ήδη, με εφόδιο τον Μεταπτυχιακό τους Τίτλο, σημαντικός αριθμός αποφοίτων μας έχει προχωρήσει στην υλοποίηση διδακτορικής διατριβής είτε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt ή /και με άλλα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Σε ποιους απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα; 

  • Σε διπλωματούχους-πτυχιούχους ελληνικών και ξένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων /Πολυτεχνείων-Τ.Ε.Ι.) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης με αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
  • με ενδιαφέρον να επεκτείνουν ή να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις γνώσεις τους στο ευρύτατο φάσμα των αντικειμένων της Ενέργειας με έμφαση στο Σχεδιασμό  Ενεργειακών Συστημάτων και στις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 • Ειδικεύσεις:

  Το εν λόγω ΠΜΣ (που αποτελεί εξέλιξη του καθιερωμένου MSc in Energy) προσφέρει αφενός νέα σύγχρονα μαθήματα και αφετέρου τη δυνατότητα στους φοιτητές του, μετά τη παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, επιλέγοντας στο δεύτερο έτος μεταξύ δυο κατευθύνσεων:

  1. Το Σχεδιασμό Ενεργειακών Συστημάτων – Energy Systems Design (με έμφαση στη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων, ενεργειακών λύσεων) και
  2. Τις Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Renewable Energy Techologies (με ειδικότερο αντικείμενο μελέτης τις εφαρμογές της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας).

  Η Επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «MSc in Energy Systems – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα» από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Heriot Watt university και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πανεπιστήμιο Heriot – Watt της Μεγάλης Βρετανίας

 • Σημειώσεις:

  Το ΠΜΣ είναι «part – time«, με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

  Επικοινωνία

  Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος — Τμήμα Μηχανολογίας — Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Αττική

  Τηλ: 210 5381020
  Τηλ: 210 5381493
  Fax: 210 5381468
  Email: sealab@uniwa.gr

  • Μειωμένα δίδακτρα κατά 35% σε σχέση με το 2018
  • Καταβολή ισόποσων δόσεων ανά εξάμηνο
  • Απαλλαγή διδάκτρων κατόπιν αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας
  • Προβλέπεται χορήγηση (ανταποδοτικών) Υποτροφιών σε φοιτητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και χαμηλό εισόδημα, με παράλληλη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.
  • Επιπλέον, για φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας υπάρχει ειδική μέριμνα για κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησής τους με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.