Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές (Music Technology andContemporary Practices)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών(Department of Music Studies )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Τέχνες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2432 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://www.music.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon/pms-moysiki-texnologia-kai-sygxrones-praktikes.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία |Applied Music Technology
  2. Jazz μουσική και αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες | Jazz Music and Immprovisation with new
  Technologies
  3. Μουσική δημιουργία για νέα μέσα | Music Creation for new Media