Μουσειακές Σπουδές (MSc in MUSEUMSTUDIES)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Department of History and Archaeology)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3278 Β΄2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: http://www.museum-studies.uoa.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της μουσειολογίας και των εφαρμογών της σε όλες τις πτυχές κριτικής θεώρησης και λειτουργίας του μουσείου ως θεσμού: ιστορία και θεωρία
  μουσείων, έρευνα, τεκμηρίωση και ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και συλλογών, οργάνωση μουσείων και μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση και οικονομική διαχείριση μουσείων, επιμέλεια και διαχείριση μουσειακών συλλογών, ηθική (κώδικας δεοντολογίας) και νομοθεσία περί μουσείων, επικοινωνία, το μουσείο ως χώρος μάθησης, ενεργοποίησης και βίωσης εμπειριών για διαφορετικές κοινότητες και άτομα, ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων, έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων των μουσείων, προληπτική συντήρηση συλλογών, κ.ά.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (MSc in MUSEUM STUDIES).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής