Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές Θεραπείες και Βιοκαινοτομία (MSc in Molecular Biomedicine: Mechanisms Of Disease, Molecular And Cellular Therapies, And Bioinnovation)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2963 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.molecularbiomedicine.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Main Program Aims

  This intensive program aims to place students in the forefront of modern biomedical research and to lay the foundation for the development of innovation and enterpreneurship in the field of biomedicine and biotechnology. The program provides the opportunity to perform research in leading labs in the field, and offers innovative, multidisciplinary training, combining practical experience and theoretical knowledge in disease mechanisms, state-of-the-art technologies, animal modeling, clinical validation, large scale omics analysis, advanced imaging platforms, as well as complementary training in innovation, enterpreneurship and technology transfer.

  Through a research intensive program, students will learn how to form and test hypotheses, get familiarised with past and current knowledge in the field, address biological questions using state-of-the-art methodologies, think critically and achieve relative independence.

  The program provides state-of-the-art training towards deep mechanistic understanding of disease pathogenesis combined with a systemic, integrated view of pathophysiology and tools for the development of novel approaches for disease management, preparing students to pursue successful research careers in the new era of personalized medicine.

  Is this program for you?

  If you wish to:

  • Gain strong cross-disciplinary research backgrounds in disease modelling, translational and clinical research, bioinformatics, immunology, genetics, molecular and cellular biology, functional genomics, and epigenetics.

  • Develop expertise in cutting edge methodologies and research tools, including transgenic technologies (CRISPR-Cas9), NGS, proteomics, mouse phenotyping and advanced imaging.

  • Perform independent research across several disease areas and model systems to discover and validate novel targets for mechanistic understanding of disease and innovative drug development.

  • Obtain a variety of transferable, complementary skills, which will enhance your career prospects in academic as well as non-academic routes.

  • Be exposed to the international scientific and industrial community.

  • Interact tightly with the private sector to gain training in drug development and evaluation platforms, biomarker development, and a deep insight into how fundamental discoveries and advances are translated to successful investments, thus fostering a culture of entrepreneurship.

  • Acquire the ability to communicate with a professional environment, the scientific community or society in general about basic questions of science and science policy.

  …then this program offers a unique opportunity for you.

  Career prospects for graduates

  Upon completion of the program, students will be fully equiped to tackle the future challenges of modern biology, its applications and implications, and to pursue successful careers in science, industry, health and public engagement sectors.

  Specifically, students will be able to:

  1. Pursue academic guidance careers in top research labs (Research Assistant, PhD, Postdoc)

  2. Staff research infrastructures in Greece or abroad

  3. Work in R & D departments in pharmaceutical or biotechnology companies

  4. Establish their own innovative SME companies

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Θετικών
  Επιστημών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, (Βιο)πληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/2008).

  Απόφοιτοι άλλων σχολών που δεν σχετίζονται με το πεδίο των επιστημών ζωής (πχ Πληροφορικής, Στατιστικής κα) γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις μοριακής και
  κυτταρικής βιολογίας που τεκμηριώνονται με επιτυχή παρακολούθηση σχετικών με το αντικείμενο μαθημάτων Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εν τέλει με την εξέταση κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

 • Σημειώσεις:

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: molecularbiomedicine@med.uoa.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 210 – 89 79 628