Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υπηρεσίες υγείας,Φυσικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://med.uoi.gr//index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172&lang=el

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης