Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (MSc in Molecular and Applied Physiology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3471 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/school/uploads/PMS_IATRIKIS/FEK_IDRYSIS/MORIAKI_KAI_EFARMOSMENI_._3471_18.pdf

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βασική Έρευνα (Basic Research)
  2. Φυσική Αποκατάσταση – Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation – Manual Therapy)
  3.Θεραπευτική -Ιαματική Άσκηση (Therapeutic – Aquatic Exercise)