Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1862/24.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://cse.uoi.gr/index.php?menu=m22

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη Μηχανική των Δεδομένων και τη Μηχανική των Υπολογιστικών Συστημάτων, θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό μέρος τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής TE, Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων», με ειδίκευση είτε στην «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων» είτε σε «Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία:

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο: 26510-07213, ή με οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.