Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄1523/07-05-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ). Στο Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν: α. πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής β. πτυχιούχοι θετικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) και πτυχιούχοι τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.