Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (Mathematics Education)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήματα Μαθηματικών(Department of Mathematics)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3959 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: http://educ.math.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής, της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας των Μαθηματικών. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακές σπουδές αποβλέπουν στην προσφορά εξειδίκευσης με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου, οι οποίες θα συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απαιτούν την κατεύθυνση αυτή, όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας μαθηματικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος, θα μπορούν να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών Συμβούλων.

  Από το 2003, που το Κοινό ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» λειτουργεί ως Διιδρυματικό, έως σήμερα έχουν απονεμηθεί 342 τίτλοι σπουδών.

  Πολλοί απόφοιτοι του ΠΜΣ στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» υπηρετούν σήμερα ως στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ως σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων και ως διευθυντές λυκείων, γυμνασίων αλλά και δημοτικών σχολείων, δεδομένου ότι από το Πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει και δάσκαλοι. Επιπλέον, κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίοι ήταν αδιόριστοι κατά την περίοδο της κτήσης του, έλαβαν υψηλή βαθμολογία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και διορίστηκαν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα ποσοστό αυτών υπηρετούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένας αριθμός εργάζεται στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένας πολύ μικρός αριθμός αποφοίτων εργάζεται σε δημόσιους οργανισμούς και Τράπεζες.

  Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιοι από τους απόφοιτους του Προγράμματος συνεχίζουν στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών ή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών, αλλά και σε διδακτορικά προγράμματα άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

  Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

  Οι τίτλοι όσων παρακολουθούν το Πρόγραμμα στο ΕΚΠΑ απονέμονται από το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και όσων παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου με αναφορά των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ, και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Παν/μίου Κύπρου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Παν/μίου Κύπρου

 • Σημειώσεις:

  Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 1876/τ.Β./18.05.2020).

  Επικοινωνία
  Υπεύθυνη Γραμματείας: Διονυσία Μπακογιάννη (dbakogianni@math.uoa.gr)

  Ταχυδρομική διεύθυνση:
  Γραμματεία ΠΜΣ Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Μαθηματικών – Γραφείο 204 Β (πτέρυγα κεντρικής Γραμματείας)
  Πανεπιστημιόπολη 15784 Ζωγράφου

  Τηλ: (+30) 210 727 6515