Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου(Social Theology and Human Sciences)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Θεολογική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Department of Social Theology and Religious Studies )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4173 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1920

  URL Ιστοσελίδας: http://matheology.soctheol.uoa.gr/proboli-newn/a2019-8yrida-enhmerwshs-p-m-s-koinwniki-8eologia-kai-epistimes-toy-an8ropoy.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
  (Axiological Anthropology and Neuroethics)
  2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία (Communicative Theology, Religious Education, Pastoral Theology and Pastoral Pshycology)
  Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)