Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση – Ένταξη Ετεροτήτων

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

  Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας

  Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgrad@sw.duth.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039496