Κλινική Νευροφυσιολογία (Clinical Neurophysiology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3285 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/kliniki_neyrofysiologia/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροφυσιολογία, μέσα στον ευρύτερο χώρο των Νευροεπιστημών και
  της Νευρολογίας.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Κλινικής Νευροφυσιολογίας, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των αντίστοιχων πεδίων των Νευροεπιστημών και της Παθολογικής Φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος με την Πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές της Κλινικής Νευροφυσιολογίας.
  Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα της Κλινικής Νευροφυσιολογίας, έτσι ώστε να στελεχώσουν με επάρκεια και γνώση Εργαστήρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας και να αναπτύξουν την έρευνα στον τομέα αυτόν των Νευροεπιστημών και της Νευρολογίας.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Κλινική Νευροφυσιολογία» (MSc in Clinical Neurophysiology).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Τηλ. 2105832464-2105832473
  klourentzos@gmail.com