Κλινική Φαρμακευτική (MSc in Clinical Pharmacy)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Φαρμακευτικής (Department of Pharmacy)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική και Εφαρμοσμένη κλινική εκπαίδευση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3279 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/programmata-metaptyxiakon-spoydon-me-isxy-apo-to-akadhmaiko-etos-eisagwgis-2018-2019-k-e.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Κλινική Φαρμακευτική παρέχει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει ο Κλινικός Φαρμακοποιός. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή και θεωρητική μάθηση με την πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε οι φαρμακοποιοί να μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφαλή και οικονομικά αποδοτική διαχείριση και χρήση φαρμάκων και ιατρικών συσκευών και την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με φάρμακα. Οι κλινικοί φαρμακοποιοί παρέχουν φαρμακευτική φροντίδα σε ασθενείς όχι μόνο εντός του νοσοκομείου, αλλά και σε κοινοτικά φαρμακεία, ιδιωτικές κλινικές, σε γηροκομεία κ.λπ. και σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου συνταγογραφούνται και χρησιμοποιούνται φάρμακα. Επιπλέον, οι κλινικοί φαρμακοποιοί μπορεί να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε οργανισμούς κλινικής έρευνας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ Κλινική Φαρμακευτική γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τον τελικό βαθμό του πτυχίου στη Φαρμακευτική, τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, άλλους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, τους βαθμούς σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα (Φαρμακολογία, Φαρμακοκινητική, Τοξικολογία, Βιοφαρμακευτική, Παθοφυσιολογία, Κλινική Φαρμακευτική), τον αριθμό δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια, συμμετοχή σε σχετικά σεμινάρια/εργαστήρια που σχετίζονται με τον τομέα της Κλινικής Φαρμακευτικής, εργασιακή εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την Κλινική Φαρμακευτική και συνέντευξη που διοργανώνεται από την επιτροπή του ΠΜΣ. Για Έλληνες και ξένους υποψηφίους, το επίπεδο προφορικής και γραπτής έκφρασης και κατανόησης για την αγγλική γλώσσα πρέπει να είναι B2 (Upper-Intermediate English). Οι ξένοι υποψήφιοι πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο C1).

 • Σημειώσεις:

  Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα που παρέχονται από μέλη του Τμήματος Φαρμακευτικής και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας από νοσοκομεία και το δημόσιο τομέα υγείας. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική και εφαρμοσμένη κλινική εκπαίδευση για 5 μήνες σε Νοσοκομεία στην περιοχή της Αττικής, όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν ανάλυση κλινικών περιστατικών προκειμένου να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της φαρμακοθεραπείας των ασθενών.

  Επικοινωνία
  Αικ. Νικολαϊδου 2107274666