Κινησιολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2101/8-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phed-sr.auth.gr/el/postgrad

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κινησιολογία» άπτεται σε θέματα της επιστήμης του αθλητισμού και της άσκησης όπως η βελτίωση και η διατήρηση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης αλλά και της κινησιοθεραπείας, της αποκατάστασης και της θεραπευτικής γυμναστικής. Το πρόγραμμα αποτελεί το μοναδικό στην ελληνική επικράτεια στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: (α) να προσφέρει επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη με καλύτερες εργασιακές προοπτικές στο χώρο των επιστημών της κίνησης όπως εργομετρικά κέντρα, κέντρα ανάλυσης της κίνησης, γυμναστήρια κ.α. και (β) να αποτελέσει προστάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

  Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες με τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος θα είναι ικανοί:

  • Να προσφέρουν εξειδικευμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο στο χώρο της κινησιολογίας με εφαρμογές στην άσκηση και τον αθλητισμό.
  • Να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης με βάση τις νέες τάσεις της κινησιολογίας.
  • Να κατανοήσουν σε βάθος και να εκτιμήσουν την ποιότητα μιας επιστημονικής ερευνητικής μελέτης στο χώρο της επιστήμης της κίνησης και
  • Να σχεδιάσουν πειράματα μικρής εμβέλειας σε διάφορους τομείς της κινησιολογίας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Συγκεκριμένα, στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ : 2310 991054
  info@phed-sr.auth.gr