Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης καιτης Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Department of History and Philosophy of Sciences)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3279 Β'2018/838 Β΄2019 (διόρθωση σφάλματος)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 600

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History of Science and Technology)
  2. Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Philosophy of Science and Technology)
  3. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)