Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία και Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Master of Science in Electronics-Radioelectrology and in Control and Computing)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Φυσικής ( Department of Physics )

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 1818 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.tomease.phys.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/m-d-e-sthn-radiohlektrologia-hlektroniki/kanonismos-spoydon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) (MSc in Electronics and Radioelectrology)
  2. Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A) (MSc in Control and Computing)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ