Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 8 για την Μερική φοίτηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3901/25-10-2019 Έγκριση κανονισμού, 2429/-τΒ΄/26-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://elecom.physics.auth.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση, στην ερευνητική μεθοδολογία και στην εξειδίκευση στους τομείς της Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών. Αξιοποιεί τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Φυσικής.

  Σκοπός του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Τεχνολογία στους τομείς των κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιών.

  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φυσικής
  Πληροφορικής
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφορικής
  Διοίκησης Τεχνολογίας
  Τηλεπικοινωνιών
  Σχολής Ικάρων

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ηλεκτρονική
  2. Τηλεπικοινωνίες

 • Σημειώσεις: