Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας (MSc in Stress Science and Health Promotion)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3282 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 8000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/epistimi_toy_stres_kai_i_proagogi_tis_ygeias/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις νευροεπιστήμες καιδη στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης του στρες και της προαγωγής υγείας.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει ιατρούς και άλλους επιστήμονες στην ψυχονευρό (άνοσο)ενδοκρινολογία του στρες και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης του στρες και προαγωγής υγείας σε μεμονωμένα άτομα,
  αλλά και σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού. Απώτερος σκοπός είναι οι φοιτητές, να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τους ψυχονευρό (άνοσο)ενδοκρινολογικούς μηχανισμούς σύνδεσης του στρες με την υγεία και την ασθένεια, τον επιστημονικό τρόπο μέτρησής του, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν βασική και κλινική ιατροβιολογική έρευνα στον τομέα του στρες, καθώς και να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν, και να αξιολογούν με αποτελεσματικότητα προγράμματα ελέγχου του στρες και προαγωγής της υγείας, σε όλα τα επίπεδα πρόληψης
  Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:        Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME,  Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Θεατρολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Διοίκησης επιχειρήσεων ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

 • Σημειώσεις:

  Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ  «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»,  τηλ. 210-6597644