Γλωσσολογίας

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3445/τ. Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://gp.enl.auth.gr/masters/glossologia/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της α) Θεωρητικής Γλωσσολογίας, β) της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, γ) της Ιστορικής Γλωσσολογίας, και (δ) της Βαλκανικής Γλωσσολογίας, και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, γ) Ιστορική Γλωσσολογία, και (δ) Βαλκανική Γλωσσολογία.

  Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Γλωσσολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας και να ανταποκριθούν με τον επαρκέστερο τρόπο στις όποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, και που επίσης θα μπορούν να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν σε Σπουδές Γ’ Κύκλου και να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των γλωσσολογικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φιλολογίας

 • Ειδικεύσεις:

  1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  2. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια 6 εξάμηνα

  Επικοινωνία
  info@lit.auth.gr