Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 8 για την Μερική φοίτηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Γερμανικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3332/τ.Β΄/10-8-2018 3808 κανονισμός

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.del.auth.gr/el/spoudes/metaptyxiakes-spoudes/pms-glossa-kai-politismos-ston-germanofono-xoro

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας, καθώς και στο πεδίο του πολιτισμού στον γερμανόφωνο χώρο.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

  α) Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές,
  β) Η εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές της γερμανικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του γερμανικού πολιτισμού,
  γ) Η εξοικείωση επιστημόνων με τη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης.
  δ) Η διερεύνηση και διαχείριση πολιτισμικών σχέσεων των γερμανόφωνων χωρών με τον ελληνικό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

  Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν στον ακαδημαϊκό χώρο, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην ανάπτυξη νέων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στην διερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, στη στελέχωση διαφόρων επιχειρήσεων, στη διεύρυνση και διαχείριση πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των γερμανόφωνων χωρών.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γερμανικής Γλώσσας
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Ειδικεύσεις:

  1. Γλωσσολογία-Διδακτική
  2. Λογοτεχνία-Πολιτισμός

 • Σημειώσεις: