Φυσική (MSc in Physics )

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Φυσικής ( Department of Physics )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2060 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phys.uoa.gr/metapt-spoydes/nea-programmata-metaptyxiakon-spoydon-apo-to-akad-etos-2018-19/programma-metaptyxiakon-spoydon-fysiki.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Φυσική των Υλικών (Materials Physics)
  2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Nuclear Physics and Elementary Particle Physics)
  3. Αστροφυσική (Astrophysics)