Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3908/25-10-2019 Έγκριση κανονισμού, 2763/τ Β/ 11-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://pms.physics.auth.gr/materials/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ και ΤΥ) είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση επί της Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών και της ερευνητικής μεθοδολογίας, που αξιοποιεί την εκτεταμένη υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο των νέων υλικών τεχνολογίας αιχμής και της ΦκαιΤΥ.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες θεωρητικές και πειραματικές δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με τα νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της παραγωγής και τεχνολογικής αξιοποίησης νέων υλικών αιχμής. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Θετικών Επιστημών
  Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
  Πολυτεχνικών Σχολών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  materials@physics.auth.gr
  τηλ. 2310998027, 2310998150