Φυσική Εφαρμογών (Αpplied Physics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Φυσικής ( Department of Physics )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2137 Β'2018/3482 Β΄2018 (Διόρθωση Σφάλματος)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phys.uoa.gr/metapt-spoydes/nea-programmata-metaptyxiakon-spoydon-apo-to-akad-etos-2018-19/programma-metaptyxiakon-spoydon-fysiki-efarmogon.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  Φυσική Περιβάλλοντος (Environmental Physics)