Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3483/21-8-2018  τ.Β'

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.edlit.auth.gr/MA-phil

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι το γνωστικό πεδίο της Φιλοσοφίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών εμβάθυνσης σε αυτούς τους κλάδους και η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, καθώς και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ιστορία της Φιλοσοφίας
  2. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Νομικής ΑΠΘ και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  gramphilos@edlit.auth.gr
  2310 99 7319