Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Τμήμα: Άλλο Τμήμα εκτός ΑΠΘ/UNESCO Chair

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4900

  URL Ιστοσελίδας: https://eiuc.org/education/ema.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Τμήμα: Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διευθύνεται από το European Inter-University Center/EIUC με έδρα τη Βενετία. Το Πρόγραμμα είναι Διαπανεπιστημιακό και σε αυτό συμμετέχουν 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στο Lido/Βενετία και στα 41 Ευρωπαϊκά συμμετέχοντα Πανεπιστήμια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διατριβή (Master of Arts) συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα.

  Τέλη Φοίτησης: Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 4900€ (συν κόστος εγγραφής 150€ και δαπάνη διοικητικής προώθησης της αίτησης 50€). Τα παραπάνω ποσά πληρώνονται στο EIUC.

  Υποτροφία: Το EIUC δεν παρέχει πλήρεις υποτροφίες. Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από οικονομική ενίσχυση η οποία συνίσταται σε μερική συμβολή για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης και/ή σε ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα.

  Χαρακτηριστικά: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Ανθρωπιστικών Επιστημών
  Κοινωνικών Επιστημών
  Νομικές Επιστήμες

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ψυχολογίας ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Βενετίας Ca’ Foscari (Ιταλία)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Έδρα UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη
  dipeace@psy.auth.gr
  τηλ.: 2310995311