Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2778/Β΄/12.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΜΣ στοχεύει

  α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τους θεματικούς άξονες: συγκριτικής δημογραφικής ανάλυσης των ευρωπαϊκών περιφερειακών δεδομένων, θεσμικής και πολιτικής συνοχής του ενωσιακού συστήματος, οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, συγκριτικής μελέτης των ιδιαιτέρων εθνοτικών και εθνικών ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας μέσω των οποίων γίνονται οι παραπάνω αναλύσεις καθώς και

  β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων επί της θεωρίας, της μεθοδολογίας της εξειδικευμένης κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για την όσο το δυνατό περισσότερο αξιόπιστη μελέτη των συνιστωσών του ενωσιακού φαινομένου, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων, που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

  Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία.

  Τέλος, επιδίωξη του Προγράμματος είναι η σε βάθος μελέτη αλλά και η απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης περί των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (σε οικονομικό, πολιτικό, νομισματικό, θεσμικό, κοινωνικό επίπεδο) που να μπορεί να αποτελέσει μέρος της οποιασδήποτε επιστημονικής προσέγγισης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ T.E.I, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία:
  Τηλ.: (+30) 22510 36572
  eseisecretariat@soc.aegean.gr