Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την αειφορία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 εξάμηνα για την πλήρη, 2 εξάμηνα για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1757/17.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://ecedu.uoi.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην
  κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιατρικής και
  Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  https://ecedu.uoi.gr/admin/