Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Ηγεσία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2865/τ.Β΄/18-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2300

  URL Ιστοσελίδας: https://edumal.eled.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.
  Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
  α) στη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών,
  β) στην απόκτηση του γνωσιολογικού φορτίου για τη διεκδίκηση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,
  γ) στην προετοιμασία υποψηφίων στελεχών και στελεχών της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική συμβολή τους στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις,
  δ) στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά και της έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ειδικότερα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lmelissas@uowm.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385055111