Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 1754/τ.Β΄/17-5-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://masteredu.eled.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής οι οποίοι θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ευέλικτα καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο όρος «τεχνολογίες» περιγράφει τόσο τις αναλογικές όσο και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ο όρος «νέες τεχνολογίες» στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής αναφέρεται στη δυναμική εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών που μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες για ολιστικά καινοτόμα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης, τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική εκπαίδευση.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στον σχεδιασμό ολιστικών καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στις καινοτόμες παιδαγωγικές αρχές που τις υποστηρίζουν.
  Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε
  τρεις κατευθύνσεις:
  1) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες.
  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας γύρω από το παιδαγωγικό-μαθησιακό πλαίσιο και τις διδακτικές αρχές που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογιών. Το παιδαγωγικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει και το επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο εξειδικεύεται σε δύο άξονες:
  την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου.
  2) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη μάθηση και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την χρήση νέων τεχνολογιών.
  3) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη μάθηση και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τις Θετικές Επιστήμες με την χρήση νέων τεχνολογιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και από συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής τμήματα ΤΕΙ.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες, με πεδία έρευνας:
  Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού
  Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές
  Γνωσιακή Επιστήμη
  Εκπαιδευτική Πολιτική Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
  2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:
  Γλώσσα
  Λογοτεχνία
  Ιστορία
  Πολιτισμός.
  3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:
  Διδακτική Μαθηματικών
  Διδακτική Φυσικών Επιστημών
  Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lmelissas@uowm.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385055111