Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4031/21.09.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://mepy.uniwa.gr/mepyprogram/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2029-2030

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Ειδίκευση Ι: Γενική κατεύθυνση, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.

  Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.

 • Ειδικεύσεις:

  Ειδίκευση Ι: Γενική κατεύθυνση
  Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος

 • Σημειώσεις:

  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 101- 339 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: igiannaki@uniwa.gr, υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας, Γραμματέα ΠΜΣ-ΕΠΥ.