Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση -Περιβάλλον

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2372/τ Β΄/21-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι: (α) η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και προτυποποίηση μεθόδων χημικής ανάλυσης, η εφαρμογή τους σε διάφορους τύπους δειγμάτων όπως βιολογικά και φαρμακευτικά, (β) ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων, τροφίμων και πάσης φύσεως πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, και (γ) ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μετρήσεων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, η αντιρρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η διαχείριση αποβλήτων, η αποτίμηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής Ανάλυσης, Βιοανάλυσης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και Ελέγχου και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Βιολογίας
  Χημείας
  Χημικών Μηχανικών
  Φυσικής
  Επιστημών Περιβάλλοντος
  Φαρμακευτικής

 • Ειδικεύσεις:

  1. Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση
  2. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
  3. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  kornaraki@chem.auth.gr