Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου – Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Καλές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2381/17.06.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://val.eetf.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελεί η διερεύνηση των εικαστικών παραμέτρων της έννοιας του τοπίου (φυσικού και αστικού), ως
  χώρου βιωματικής εικαστικής έρευνας και εξερεύνησης καθώς και παιδαγωγικών εφαρμογών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σύγχρονων έργων μέσα από τη βίωση του πεδίου και τη μνημονική του επεξεργασία.
  Σκοπός του εν λόγω ΠΜΣ είναι:
  α) Η εξειδίκευση και περαιτέρω κατάρτιση αποφοίτων σε γνωστικά πεδία των «Εικαστικών Τεχνών» μέσα από συνεχή ανατροφοδότηση, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.
  β) Η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών-ερευνητών που θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό, εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν εικαστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα ανταποκρινόμενοι στα σύγχρονα δεδομένα.
  γ) Η εξειδικευμένη χρήση και αξιοποίηση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων και καλλιτεχνικών και θεωρητικών κριτικών πρακτικών για την παραγωγή και δημιουργία σύγχρονων εικαστικών έργων.
  δ) Η εννοιολογική εμβάθυνση στο περιεχόμενο του εικαστικού έργου, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και η τροφοδότηση της εικαστικής έκφρασης από ποικίλες πολιτισμικές διεργασίες.
  στ) Η ικανότητα σύνδεσης και συσχέτισης της Διδακτικής της Τέχνης με σύγχρονες και υβριδικές μορφές εικαστικών πρακτικών.
  ζ) Η κατανόηση, κριτική επεξεργασία και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων στη Διδακτική της Τέχνης και της εικόνας εν γένει.
  η) Η εξοικείωση με τα σύγχρονα μεθοδολογικά παραδείγματα έρευνας στο πεδίο της διδακτικής της τέχνης και του οπτικού πολιτισμού με έμφαση στις ποιοτικές (qualitative) και practice-based (arts-led) μεθόδους.
  θ) Η μεθοδολογικά προσαρμοσμένη στις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις ενσωμάτωση της χρήσης νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη Διδακτική της Τέχνης και στη Μουσειοπαιδαγωγική.
  Ειδικότερα, η εικαστική διερεύνηση της ποικιλομορφίας του χώρου της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, όπου συναντώνται πολλαπλές εκδοχές του τοπίου, παρέχει πληθώρα ερεισμάτων για εναργή καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύοντας παράλληλα το ρόλο των εικαστικών τεχνών σε πολιτισμικό επίπεδο.
  Ενδεικτικά αναφέρονται ως αντικείμενο μελέτης και δημιουργίας οι υδάτινοι προορισμοί όπως η περιοχή των Πρεσπών, η κοιλάδα του Λαδοπόταμου και τα βουνά Γράμμος και Βαρνούντας ως χώροι σύγχρονης αρχαιολογίας, οι ορεινοί όγκοι της Πίνδου. Επίσης, αναφέρονται τα οικολογικά διαταραγμένα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, ο παραδοσιακός χαρακτήρας πόλεων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως η Σιάτιστα, η Καστοριά, η Φλώρινα και ο αστικός ιστός πόλεων, όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα ή τα Γρεβενά. Η περιοχή, λόγω του συνοριακού χαρακτήρα της, δίνει τη δυνατότητας διερεύνησης της έννοιας του τοπίου ως συνόρου.
  Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης δύνανται να αποτελέσουν και άλλα ποικιλόμορφα τοπία και θέσεις του ελλαδικού χώρου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space), γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Σχολών Καλών Τεχνών, Τμημάτων Εικαστικών, Ψηφιακών ή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτόνων, της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με την υποβολή φακέλου και υπομνήματος καλλιτεχνικού έργου

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εικαστικές Πρακτικές  – Visual Art Practices
  2. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης – Contemporary Approaches to Art Education

 • Σημειώσεις:

  Για περισσότερες πληροφορίες
  Π. Τερζή και Σ. Γρηγοριάδου, ώρες συνεργασίας 11:00-13:00, τηλ.: 2385055260, 55240
  και email: pterzi@uowm.gr , sgrigoriadou@uowm.gr)