Εφυής Συσκευασία, Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Τμήμα: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μάρκετινγκ και διαφήμιση,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3191/02.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2600

  URL Ιστοσελίδας: http://intelligentpackaging.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του αυτοδύναμου και καινοτόμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Πολιτισμού, του Τμήματος Γραφιστικής Και Οπτικής Επικοινωνίας , του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οι τεχνολογίες της ευφυούς συσκευασίας και η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του Μάρκετινγκ.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις που σχετίζονται με την έξυπνη συσκευασία και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμματα μάρκετινγκ που βασίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών που της έξυπνης συσκευασία.

  Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών και του μάρκετινγκ προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

  Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στρεφόμενοι προς τον ακαδημαϊκό χώρο στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

  Η εκπαιδευτική προσέγγιση στηρίζεται σε καλά επιλεγμένους διδάσκοντες με διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό κύρος με μεγάλη ερευνητική και διδακτική εμπειρία. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και των συνεργαζόμενων φορέων εξασφαλίζουν ιδανικό περιβάλλον εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα.

  Όλα τα παραπάνω υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές για την απόκτηση προσόντων δευτέρου κύκλου σπουδών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και του ΕΜΠ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Οικονομικών επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικοί, Φυσικοί, Γραφίστες, Τεχνολόγοι εκτυπώσεων, κ.λπ., καθώς και άλλοι συναφή επιστημονικοί χώροι.

 • Ειδικεύσεις:

  Επικοινωνία

  Τηλέφωνο

  210 5385466
  6976839656 (κ. Θεοχάρη)

   

  Email

  intelligent@uniwa.gr