Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Ψυχολογία,Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2857/Β΄/17.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekkt

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κριτική μελέτη των κλασικών και σύγχρονων παραδειγμάτων κοινωνικής θεωρίας για την μίκρο- και μάκρο- κοινωνική ανάλυση των φαινομένων κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικού μετασχηματισμού και την αξιοποίησή τους με απώτερο σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής αλλαγής, της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης με βασικά εργαλεία την κοινωνική συνηγορία, την πρόληψη, την κοινωνική ενδυνάμωση, την τέχνη και την έρευνα δράσης.

  Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν ως ειδικευμένα στελέχη σε οργανισμούς, φορείς, υπηρεσίες, επίσημους και αυτόνομους θεσμούς που σχετίζονται με το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, αναπηρίας, κοινωνικής και ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και θεραπευτικών κοινοτήτων, στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία της δημιουργικής κοινωνικής παρέμβασης και αλληλεγγύης.

  Η εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Μ.Σ ως στελεχών για τη δημιουργία δικτύων συνεργατικής και συνεργικής δράσης σε τοπικό κοινοτικό αλλά και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η δημιουργία κοινοτήτων και δομών αλληλεγγύης μέσω της τέχνης σε ομάδες και παγκόσμιες κοινότητες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ T.E.I, ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΕΣ

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  “Εφαρμοσμένη – Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη”:
  Τηλ.: (+30) 22510 36531, (+30) 22510 36504

  acsa-msc@soc.aegean.gr