Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

 • Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών

  Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Πολιτικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Εκπαίδευση

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://www.geo.hua.gr/%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία ζητημάτων και την εφαρμογή μεθόδων που εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις που καλύπτουν τις παρακάτω επιστημονικές θεματικές υποπεριοχές:

  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  2. Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  3. Γεωπληροφορική.

  Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • στην εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο για την επίτευξη στόχων ανάπτυξης, διαχείρισης, διατήρησης ή/και προστασίας,
  • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και
  • στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

  Το Π.Μ.Σ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  2. Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  3. Γεωπληροφορική

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (6 εξάμηνα)