Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Διαχείριση και διοίκηση,Ψυχολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3151/19.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://psyapphealth.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ με τίτλο “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία” έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε όλους τους τρόπους, θεωρίες, τεχνικές και ευρήματα της Επιστήμης της Ψυχολογίας που εφαρμόζονται στην Υγεία και συγκεκριμένα:

  (i) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Θεραπεία και Αποκατάσταση

  • Πρόγνωση ασθένειας
  • Aποτελεσματικότητα θεραπείας-
  • Ψυχονευροανοσολογία
  • Ογκολογία-Καρδιαγγειακά
  • Εναλλακτικοί/Συμπληρωματικοί τρόποι βελτίωσης ποιότητας ζωής
  • Ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις στήριξης και θεραπείας
  • Διαδικασία Γήρανσης
  • Εικόνα εαυτού-επιλεκτικές αισθητικές επεμβάσεις

  (ii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Πρόληψη και Προαγωγή υγείας

  • Στρες-Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
  • Συμβουλευτική για θέματα αλλαγής τρόπου ζωής/life style (κάπνισμα, παχυσαρκία, στρες, εξαρτήσεις)
  • Διαχείριση δύσκολων ασθενών
  • Συνεργασία με ιατρικές οδηγίες
  • Η αντιμετώπιση του παιδιού και της οικογένειας

  (iii) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Οργάνωση Μονάδων Υγείας

  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Επαγγελματική εξουθένωση και ανθεκτικότητα
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Πρόληψη Ιατρικού λάθους
  • Εργασιακή κουλτούρα

  (iv) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας

  • Αγωγή Υγείας σε σχολικά πλαίσια
  • Αγωγή Υγείας σε ειδικά πλαίσια

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ με τίτλο “Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων (ΑΕΙ και παλαιοί απόφοιτοι ΤΕΙ) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Μαιευτικής, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και Ιατρικών Εργαστηρίων. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως των Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής, Νομικής, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία» (στην αγγλική ‘’MSc. Psychological Applications in Health’’).

 • Σημειώσεις:

  O τρόπος διδασκαλίας γίνεται με τη μορφή blended learning: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλία συγκεντρωμένη σε ένα ΠΣΚ το μήνα.


  Επικοινωνία

  Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ. επικοινωνίας, 2310 999154, 6973054422, Δευτέρα-Παρασκευή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση epanagop@auth.gr, καθώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής www.med.auth.gr, (επικαιρότητα/μεταπτυχιακά Ιατρικής)