Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3841/06-09-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6200

  URL Ιστοσελίδας: https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» «Master
  of Science (M.Sc.) in Financial Management» έχει ως
  αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και
  αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της
  Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  all University Degrees / Diplomas (Recognition by the Hellenic National Academic Recognition Information Centre is required. For further information regarding the recognition procedure

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6200 ευρώ (πλήρης), 6400 ευρώ (μερική)