Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 • Ίδρυμα: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Άλλο Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Σχολή: Εθνική Σχολής Δημόσιας Υγείας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Διαχείριση και διοίκηση

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές, απαραίτητες στους επαγγελματίες και τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, για να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα της διοίκησης και της οικονομίας στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Ενισχύει τις δεξιότητές τους στην ανάλυση των στρατηγικών, των μέτρων και των δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τομέα υγείας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής πολιτικής.
  Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας. Ειδικότερα, στη διοίκηση νοσοκομείων, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και ολικής ποιότητας, τη χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό, καθώς και την οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αναπτύσσει συγκεκριμένες δεξιότητες στην εφαρμογή στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων και την πληροφορική στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, επιδιώκει τη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου, αφού ενσωματώνει, επιπλέον, τα γνωστικά αντικείμενα της δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας και των επιστημών της συμπεριφοράς, στο χώρο της υγείας.
  Οι Τομείς της ΕΣΔΥ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος είναι αυτοί της Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, των Οικονομικών της Υγείας, της Κοινωνιολογίας, της Δημόσιας Υγείας και της Επιδημιολογίας. Επιπλέον, στο πρόγραμμα διδάσκουν και εξωτερικοί συνεργάτες και επισκέπτες καθηγητές από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, έως 50 φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες διοίκησης, οικονομίας και υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και κοινωνικές, ανθρωπιστικές και πολιτικές Επιστήμες.

 • Ειδικεύσεις:

  Κατεύθυνση Ι: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Γενική Κατεύθυνση)
  Κατεύθυνση ΙΙ: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση την Οικονομική Αξιολόγηση
  Κατεύθυνση ΙΙΙ: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

 • Σημειώσεις:

  Γραφείο Εκπαίδευσης Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι υπεύθυνο για τη στήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΣΔΥ μέχρι και την αποφοίτησή τους. Το Γραφείο προκηρύσσει κάθε χρόνο τις κενές θέσεις για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΣΔΥ και μεριμνά για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προσέλκυση των φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής.

  Σταθάκη Μαρία
  τηλέφωνο: 2132010108, 106
  e-mail: education@esdy.edu.gr

  Σταθάκη Χριστίνα
  τηλέφωνο: 2132010105, 106
  e-mail: education@esdy.edu.gr